NRA apeluje na Chicagské rozhodnutie na Najvyšší súd USA

Júl 2019
Anonim

Fairfax, Va. - Dnes, Národná asociácia pušiek podala žiadosť o certiorari na Najvyšší súd USA v prípade NRA v. Chicago. NRA rozhodne nesúhlasí so včerajším rozhodnutím vydaným trojčlennou porotou odvolacieho súdu USA pre siedmy obvod, pričom sa domnieva, že druhá novela sa nevzťahuje na štátne a miestne samosprávy.

„Siedmy okruh sa mýlil. Ako uviedol Najvyšší súd v minuloročnom orientačnom rozhodnutí Heller, druhý dodatok je individuálnym právom, ktoré „patrí všetkým Američanom“.

Preto berieme náš prípad na najvyšší súd v krajine, “povedal Chris W. Cox, hlavný lobista NRA. „Siedmy okruh tvrdil, že je viazaný precedensom z predchádzajúcich rozhodnutí.

Malo by však nasledovať vedenie nedávneho rozhodnutia deviateho odvolacieho súdu v okrese Nordyke v. Alameda, v ktorom sa zistilo, že tieto prípady nebránia tomu, aby sa druhý dodatok uplatňoval na štáty prostredníctvom doložky o riadnom procese zo štrnásteho dodatku. . "